Nepotřebujete slevu, pro nejlepší cenu
www.bateco.cz
volejte:
731 501 872
Drobečková navigace

Úvod > Domovní čističky odpadních vod > Vše o domácích ČOV

Vše o domácích ČOV

Základní popis

Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domácí čističky odpadních vod Envi-pur jsou v souladu s požadavky moderního bydlení - umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.

Výhody konstrukce ČOV

První výhodou je prvotřídní jakost a kvalita čističky odpadních vod pro domácnost. Vyrábíme čistírny pouze z prvoplastu - nepoužíváme recyklovaný plast. Používáme pouze kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling, které zaručují normou požadované mechanické vlastnosti plastové nádrže. Mechanické vlastnosti nádrže na vodu jsou osvědčeny statickým výpočtem, síla stěny nádrže dosahuje 8 mm (neplatí pro model JV).

 • Biologická čistírna odpadních vod BioCleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
 • Domácí čistička vod nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 • Stávající žumpy a septiky i jímky lze přestavět na domácí ČOV osazením technologické vestavby.
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 • Domovní čističky odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěnou nebo polozapuštěnou, možno instalovat i nad úroveň terénu (neplatí pro model JV).

Není třeba žádné další mechanické kalové čerpadlo pro fungování této domácí čističky. Běžný provoz čističky vody a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla, a tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.

Schéma ČOV

 1. Dmychadlo a řídící jednotka
 2. Čistírna odpadní vody
 3. Přívod vzduchu do reaktoru
 4. Nátok odpadní vody
 5. Odtok vyčištěné vody
 6. Česlicový koš
 7. Jemnobublinná aerace
 8. Nástavec
 9. Zastřešení

Schéma ČOV

Základní části čistírny

 • Biologický reaktor Bio Cleaner® (vlastní nádrž čistírny)
 • Dmychadlo
 • Spínací hodiny, časový spínač nebo elektroskříň (dle varianty z hlediska komfortu obsluhy)
 • Propojovací hadice pro přívod vzduchu
 1. Reaktor Bio Cleaner® je válcová nebo hranatá plastová nádrž osazená technologickými přepážkami, vestavbami a vystrojením, kde probíhá celý proces čištění vody. Plastová nádrž na vodu je uložená pod úrovní terénu, nad úrovní terénu je zakrytá dřevěným nebo plastovým víkem. Plastové nádrže na vodu jsou vyrobeny z polypropylenu nebo polyethylenu, další pak z nerezové oceli. Variantně je Reaktor Bio Cleaner® instalován jako pouze technologická vestavba do betonové nádrže nebo betonové jímky.
 2. Membránové dmychadlo sloužící jako zdroj vzduchu pro domácí čistírny odpadních vod umístěné v budově (např. v garáži, sklepě).
 3. Spínací hodiny, časový spínač nebo elektroskříň sloužící k ovládání provozu domácí čističky odpadní vody umístěná v budově (např. v garáži, sklepě).
 4. Vzduch je do biologického reaktoru Bio Cleaner® veden pomocí PVC hadice a PP hadiček uložených v chráničce pod úrovní terénu.

Biologická čistička odpadních vod BioCleaner® a její modely

Domácí čistička vody, řadící se mezi ekologické plastové výrobky, je naprogramována na přednastavený režim chodu. To znamená, že zapínání a vypínání dmychadla je ovládáno spínacími hodinami, do kterých je zapojena sítová šňůra dmychadla. Na hodinách je nastavitelná libovolná doba chodu a doba přerušení. Tato varianta umožňuje nastavení jednoho intervalu provzdušnění. Model Comfort disponuje až 10 režimy chodu domovní čistírny.

BASIC

 • Tloušťka materiálu pláště 6 mm PP
 • Analogové spínací hodiny
 • Typy: BC4 , BC6 a BC10

OPTIMA

 • Tloušťka materiálu 8 mm PP (samonosná konstrukce)
 • Digitální spínací hodiny s 10 režimy chodu
 • Typy: BC4 , BC6, BC10 a BC12

COMFORT

 • Samonosná konstrukce pláště
 • Ekonomický provoz
 • Řídící systém s naprogramovanými režimy chodu
 • Typy: BC4, BC6, BC10 a BC12

COMFORT Plus

 • ČOV speciálně určena pro vypouštění do pozemních vod
 • Jednotka na chem. srážení fosforu
 • Mechanický filtr na odtoku
 • Typy: BC6, BC10 a BC12

Použití

 • Rodinné domy, domácnost, malé provozovny, chaty, rekreační objekty (pro čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.).

Úspora a údržba ČOV

 • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití různých naprogramovaných režimů chodu domovní čističky (návštěvy, dovolená atd.).
 • Technologie biologického čištění odpadních vod zabezpečuje nízkou produkci kalu, který lze kompostovat, a tím odpadají náklady na jeho likvidaci.
 • Technologie domovní čistírny odpadních vod lze osadit také do stávajícího septiku, jímky nebo žumpy.
 • Kalové hospodářství - požadavky na běžnou údržbu jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny, odpadá tak povinnost ručního čištění septiku nebo i vývoz septiků (platí v případě modelu COMFORT).
 • Montáž a uvedení do provozu je v ceně výrobku.

Technická specifikace

Technická spevifikace

Funkční popis (varianta COMFORT)

Přítokovou kanalizací (1) natéká odpadní voda přes vodní filtr, tzv. lapač hrubých nečistot (2) do denitrifikační zóny (3). V této zóně dochází k promíchání odpadní vody s vratným aktivovaným kalem pomocí hrubobublinného provzdušňovače (15). Provzdušňovač současně zajišťuje provzdušňování lapače hrubých nečistot. Směs čištěné vody a aktivovaného kalu po promíchání natéká do aktivační zóny (4), kde je okysličována pomocí jemnobublinných provzdušňovačů (16) uchycených na dně nádrže. Z aktivační zóny vtéká směs vody a aktivovaného kalu do dosazovací zóny (5), kde dochází k oddělení (odsedimentování) vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká přes nornou stěnu (6) a přelivnou hranu do odtoku (7). Odsazený aktivovaný kal je ze dna dosazovací zóny čerpán hydraulickopneumatickým čerpadlem (8) zpět do denitrifikační zóny. Přebytečná biomasa aktivovaného kalu se z procesu čištění odstraňuje jeho odčerpáváním pomocí fekálního vozu nebo jiné čerpací techniky a likvidováním v souladu s příslušnými předpisy.

Provzdušňovače (15, 16) a hydropneumatické kalové čerpadlo jsou pomocí rozvaděče vzduchu (14) napojeny přímo na membránové dmychadlo (11), tzn., že jsou v činnosti vždy, když je dmychadlo v chodu. Provoz dmychadla je přerušovaný, a to umožňuje optimalizovat přísun vzduchu do systému dle zatížení čistírny.

Při provozu domovní čistírny odpadních vod dochází ke značným jak látkovým, tak hydraulickým nerovnoměrnostem v nátoku odpadní vody. Z těchto důvodů dochází někdy k vyflotování aktivovaného kalu v dosazovací zóně a k vyplavání plovoucích nečistot na hladinu dosazovací zóny. Tyto nežádoucí jevy díky osazení norné stěny před přelivnou hranou na odtoku neovlivňují kvalitu vyčištěné vody, ale je nutné je z hladiny dosazovací zóny pravidelně odstraňovat. K tomuto účelu je v dosazovací zóně osazeno hydropneumatické čerpadlo (18) pro snížení hladiny v nádrži, provzdušňovací rám (20) pro čeření hladiny dosazovací zóny a hydropneumatické čerpadlo (19) pro odtah plovoucích nečistot z hladiny. Přívod vzduchu k těmto prvkům je otevírán a zavírán pomocí elektromagnetických ventilů umístěných v elektroskříni (9). Chod domácí čistírny odpadních vod je řízen pomocí řídicí jednotky BCC-02, která zapínáním a vypínáním přívodu el. energie do zásuvky pro napájení dmychadla a otevíráním a uzavíráním elektromagnetických ventilů střídá jednotlivé fáze provozu.

Parametry vyčištěné vody

Ukazatel

Požadované hodnoty odtoku*

BioCleaner® **

 

p” [mg/l]

m” [mg/l]

[mg/l]

BSK5***

40

80

15 - 25

CHSKCr****

150

220

55 - 90

NL*****

50

80

15 - 25

*) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 23/2011 Sb. pro ČOV do 500 ekvivalentních občanů (EO)

**) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u domovní ČOV Bio Cleaner®

***) Standardizován spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)

****) Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným

*****) Nerozpuštěné látky

Základní parametry domovních čistíren BioCleaner®

Bio Cleaner®

 

BC 4

BC 6

BC 10

BC 12

Počet připojených osob

[EO]

2~5

5~8

9~11

12~15

Množství odpadních vod za den (Q24)

[m³/den]

0,6

0,9

1,5

1,8

Příkon při zatížení

[W]

76 (64)

144

183

221

Max. energetická náročnost

[kWh/den]

1,2

2,0

2,9

3,7

Celková hmotnost

[kg]

150

165

180

230

Průměr

[mm]

1 400

1 600

1 700

1 900

Výška

[mm]

1 600

1 600

2 350

2 510

ZEPTEJTE SE - KONTAKTUJTE NÁS:

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu