Nepotřebujete slevu, pro nejlepší cenu
www.bateco.cz
volejte:
731 501 872
Drobečková navigace

Úvod > Domovní čističky odpadních vod > Poradce při výběru ČOV

Poradce při výběru ČOV

Pořízení čistírny odpadních vod je investicí na mnoho let dopředu. Výběr ideální domácí čističky doporučujeme probrat s odborníky. V tomto článku vám přiblížíme několik faktorů, které je vhodné vzít při pořízení čistírny v potaz. Pomůžeme vám se v problematice ČOV zorientovat a připravit se na případnou konzultaci s odborníkem.

Hlavním kritériem bývá samozřejmě cena čističky odpadních vod. Při výběru čističky však doporučujeme zohlednit i další faktory. Mezi tyto faktory, jež probereme v tomto článku, patří:

Kapacita domovní čističky odpadních vod

Prvním krokem k výběru vhodné domovní čističky odpadních vod je zjistit její potřebnou kapacitu. Kapacita zatížení a průtoku bývá u ČOV měřena počtem ekvivalentních osob. Na jednu ekvivalentní osobu (EO) se počítá 150 litrů odpadních vod na den.

V případě domácnosti se dá kapacita jednoduše určit počtem osob, které v domě trvale přebývají. Pro odlišné případy (restaurace, ubytovny, penziony či kempy), může být výpočet poněkud komplikovanější, v kterémkoli případě pro Vás navrhneme ideální řešení.

Čistírna odpadních vod je investicí do budoucna. Dá se očekávat, že počet připojených osob ve vaší domácnosti se bude měnit. Čističky mají kapacitní rozsah k obsloužení širšího počtu lidí (Např. čistička BC 4 obslouží 2-5 osob, v případě čističky BC 4 s membránou až šest osob.). V případě, že se rozhodujete založit rodinu či ji v budoucnu rozšiřovat, je vhodné pořídit čističku s větší kapacitou.

Umístění

Průměr našich válcových domácích čistíren bývá od 1,4 do 1,9 metru. Je možné je kompletně zapustit do terénu s víkem na povrchu nebo s částečným přesahem nad zem. Dají se umístit takřka kamkoliv. Samozřejmě můžete využít i prostor dosavadní jímky nebo septiku a čistírnu vestavět do nich. Umístěním ČOV do prostoru jímky či septiku vám taktéž odpadnou komplikace a finanční náklady s přemisťováním přívodu odpadní vody.

Komplikace v případě umístění čističky může nastat v případě, že máte na svém pozemku studnu. Podle vyhlášky 501/2006 Sb. musí být čističky odpadních vod, jakožto možný zdroj znečištění, umístěny ve vzdálenosti 12 metrů v případě málo propustného prostředí a 30 metrů, jedná-li se o prostředí propustné.

Stejná vyhláška zároveň ukládá povinnost umístit čističku na místo, kde bude stavbu možné připojit na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod, v případě jejího vybudování. Zároveň je třeba ji umístit na místo, aby k nim byl přístup pro odčerpání obsahu.

Odtok a využití filtrované vody

Co s vodou z čistírny odpadních vod? Existuje několik možností, které ovlivní výběr vhodné čističky:

  • Odtok do vodního toku
  • Vsakem do půdy
  • Hromadění v jímce a pravidelné vyvážení
  • Použití vody jako užitkové

Odtok do vodního toku je asi nejjednodušší možností, jak se upravené vody zbavit. Záleží ovšem na tom, jestli máte podobnou možnost k dispozici. Kromě ohlášení vodoprávnímu úřadu a projektové dokumentace, které je potřeba pro každou čističku, budete potřebovat též povolení správce vodního toku pro vypouštění odpadní vody do povrchových vod.

Nemáte-li v blízkosti svého pozemku vodní tok, odpadní vody se můžete zbavit vsakem do půdy. K výše zmíněným dokumentům, budete potřebovat navíc hydrogeologický posudek a vyjádření hydrogeologa. Počítejte však s tím, že pro tento případ budete nezbytné využít čistírnu s co nejlepšími výsledky čištění.

V případě, že nedostanete povolení k vypouštění vody do půdy, poslední šance je hromadit vyčištěnou vodu v jímce a pravidelně ji vyvážet. V tomto případě je třeba počítat s poplatky za odčerpání a odvoz specializované firmě.

Další možností je využití vody z čističky jako vody užitkové. K ní budete potřebovat akumulační nádrž, ve které se voda bude zadržovat a následně ošetřovat, aby nezahnívala a bylo ji možné dále využít, například k zálivce zahrady. Pro tyto případy doporučujeme využívat čistírny odpadních vod s membránou, jež odpadní vodu vyčistí tak, že má obdobné vlastnosti a složení jako voda dešťová.

Výše provozních nákladů

Hlavním provozním nákladem v případě čističek odpadních vod bývá cena elektrické energie. Cílem odpovědných výrobců čistíren je minimalizovat provozní náklady. Přesto se výsledná částka může lišit v závislosti na výkonu.
Využijeme-li jako příkladu ke kalkulaci roční ceny elektrické energie ČOV BC 4 na maximální denní výkon 1,2 kWh při průměrné ceně 4,5 Kč za kWh, cena elektrické energie ročně činí 1971 Kč. Ovšem jedná se o maximální výkon na pět osob. Čističky v sobě mají zapracované různé úsporné režimy šetřící nejen elektrickou energii a tím i vaši peněženku.
Zároveň je třeba k ceně energie třeba připočíst i cenu za odčerpání kalu. Jeho množství je však malé a cena za odvoz se nedá srovnávat s cenami odčerpávání septiků a jímek.

MÁM DALŠÍ DOTAZY:

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu