Nepotřebujete slevu, pro nejlepší cenu
www.bateco.cz
volejte:
731 501 872
Drobečková navigace

Úvod > Zastřešení bazénů, lamelové zakrytí > Vše o zastřešení bazénů

Vše o zastřešení bazénů

Rozměrové možnosti zastřešení

 • Standardní délka jednotlivých segmentů je 2156 mm.

Standardní délka zastřešení s čely:

Počet segmentů

1

2

3

4

5

6

7

Délka zastřešení (mm)

2 222

4 328

6 434

8 540

10 646

12 752

14 858

 • Segmenty můžeme prodloužit až na 2564 mm. V tomto případě záleží na velikosti a typu zastřešení a na druhu použitého polykarbonátu (dle dohody s výrobcem zastřešení bazénů).

Prodloužená délka zastřešení bazénů s čely:

Počet segmentů

1

2

3

4

5

6

7

Délka zastřešení až (mm)

2 630

5 144

7 658

10 172

12 686

15 200

17 714

 1. Segmenty lze také dle požadavku zkrátit. V tomto případě záleží opět na velikosti a typu zastřešení (dle dohody s dodavatelem).
 2. Zastřešení bazénů můžeme zvýšit až do poloviny rozměru mezi kolejnicemi. V tomto případě záleží na velikosti a typu zastřešení bazénů (dle dohody s výrobcem).
 3. Segmenty můžeme vyztužit pro podhorské oblasti a oblasti s extrémními přírodními podmínkami.

Hliníková konstrukce zastřešení

Hliníková konstrukce je vyrobena ze speciálně vyvinutých profilů, které jsou navrhnuty a vyrobeny na zakázku. Profily se od sebe odlišují jak vnějšími rozměry, tak rozměry výztuží uvnitř profilu. Pro vynikající pevnost zastřešení je použit vždy vhodný typ profilu v závislosti na konstrukční složitosti, typu a velikosti zastřešení. Profily jsou navrhnuty tak, aby zkondenzovaná voda mohla vytékat ven a nedošlo tím k zamrznutí vody v profilech v zimních měsících. Profily jsou v základním provedení opatřeny povrchovou úpravou stříbrný Elox. Můžeme Vám také nabídnout změnu barvy, nástřikem konstrukce dle RAL, nebo nové provedení bronzový ELOX.

Barevné provedení konstrukce

Elox

V základním provedení je hliníková konstrukce zastřešení bazénů opatřena povrchovou úpravou stříbrný Elox. Nově Vám nyní můžeme nabídnout zastřešení bazénu PRACTIC, HORIZONT A ROCK  do 5 m mezi kolejemi v barevném provedení konstrukce bronzový Elox. Elox je nejlepší povrchová úpravu, která může na hliníkové konstrukci být. Další informace o povrchové úpravě Elox na: Vysvětlení některých pojmů.

vzorník barevných provedení konstrukcí

Barvy konstrukce dle RAL

Můžeme Vám však také nabídnout barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).

Výplň zastřešení bazénů

Jako výplň zastřešení se používá v základním provedení čirý dutinkový polykarbonát.

Dutinkový materiál (polykarbonát) může být nahrazen plným materiálem (Kompaktní polykarbonát, Akrylátové sklo). Plný materiál může být použit na celé zastřešení, nebo jen částečně. Barvy všech materiálů lze změnit.

Dutinkové materiály (polykarbonáty):

Dutinkové materiály jsou opticky průsvitné.
Dutinkové materiály mají lepší tepelně - izolační vlastnosti než materiály plné.
Materiály jsou opatřeny oboustrannou UV ochranou.
Dutinkové materiály jsou levnější variantou výplně zastřešení bazénu oproti materiálům plným.

 • čirý (základní provedení)
 • modrý (příplatek)
 • kouřový (příplatek)
 • čirý polykarbonát s „hammer“ strukturou (příplatek)

Plné materiály:

Plné materiály jsou opticky průhledné.
Materiály jsou opatřeny oboustrannou UV ochranou.
Kompaktní polykarbonát (příplatek)
Kompaktní polykarbonát je v porovnání s Akrylátovým sklem extrémně odolný proti prasknutí. Nejdražší varianta výplně.

 • čirý
 • zelený
 • kouřový

Akrylátové sklo (příplatek)

 • čiré
 • modré

Pokud budete chtít vypracovat nabídku na zastřešení bazénu v provedení s plným materiálem čirým, uveďte, prosím, do poptávky jaký druh materiálu upřednostňujete, jelikož nabízíme více druhů materiálů.

Čirá dutinková výplň Hammer dutinková výplň Kouřová dutinková výplň Modrá dutinková výplň
Čirý dutinkovýHammer dutinkovýKouřový dutinkový Modrý dutinkový
Čirá plná výplň Kouřová plná výplň Modrá plná výplň Zelená plná výplň
Čirý plnýKouřový plnýModrý plnýZelený plný

Čela zastřešení bazénů

Čela jsou v základním provedení odnímatelná a jsou tvořena z hliníkové konstrukce s povrchovou úpravou Elox a komůrkového čirého polykarbonátu s UV ochranou. Důležité pro výrobu čel je jejich zdvih nad terénem, který se mění v závislosti na výšce lemu, nebo jiné překážky, přes které čelo přejíždí. Zdvih čela by měl být minimálně o 30 mm vyšší, než je výška lemu, či překážky.

Čelo zastřešení Čelo zastřešení Čelo zastřešení

Těsnění mezi segmenty

Pro dokonalé utěsnění mezi segmenty je použito těsnění EPDM v černé barvě. Díky optimálním materiálovým vlastnostem zaručuje maximální životnost, vysokou elasticitu a to i v těch nejextremnějších povětrnostních podmínkách.

Kolejnice

Kolejnice jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutých hliníkových profilů a jsou standardně opatřeny povrchovou úpravou stříbrný Elox.

Standardní kolejnice

jsou ve standardním provedení zastřešení bazénu. Výhodou kolejnic je, že jsou dobře udržovatelné, proto úklid nečistot z prostoru kolejnic není žádným problémem. Výška kolejnic je 20 mm.

Pochozí kolejnice

Výhodou kolejnic je, že je na ně možné pohodlně došlápnout, protože jsou na nich vytvořeny rovné plochy. Výška kolejnic je 18 mm.

Kolejnice mohou být jednosměrné (zobrazení v levo) pro jednosměrný posuv zastřešení v základním provedení, nebo obousměrné (zobrazení v pravo), pro posuv zastřešení oběma směry.

Dveře, klapka

Pantové dveře v čele s prahem Posuvné dveře v čele s prahem Pantové dveře v čele bez prahu
Pantové dveře s prahem Posuvné dveře v čele s prahem Pantové dveře v čele bez prahu

Využití zejména pro:
odvětrání prostoru v zastřešení
přístup ke skimmeru, technologii atd.
vstup do bazénu u vyšších provedení
Dveře mohou být jednokřídlé, nebo dvoukřídlé.

Využití zejména pro:
odvětrání prostoru v zastřešení
přístup ke skimmeru, technologii atd.
vstup do bazénu u vyšších provedení
Dveře mohou být jednokřídlé, nebo dvoukřídlé.

Využití zejména pro:
přejezd přes nějakou překážku (např. nerezové schůdky)
přístup ke skimmeru, technologii atd.
vstup do bazénu u vyšších provedení
Dveře mohou být jednokřídlé, nebo dvoukřídlé.

Boční posuvné dveřeKlapka v čele  
Boční posuvné dveře Klapka v čele  

Využití zejména pro:
pohodlný vstup do bazénu se schody v rohu i u nižších provedení
není potřeba hýbat s celým segmentem
možnost umístění dveří na jakékoliv straně segmentu

Využití zejména pro:
přejezd přes nějakou překážku (např. vysoký lem kolem bazénu)
podplavání čela v případě, že není možno odsunout celé zastřešení

 

Ke všem typům dveří Vám můžeme nabídnout uzamykání.

Poloautomatická aretace segmentů

Poloautomatická aretace segmentů  Poloautomatická aretace segmentů 

Každý segment je opatřen dvěma aretacemi. Aretace u zastřešení je důležitá pro zajištění jednotlivých segmentů v otevřeném i zavřeném stavu, aby nedošlo vlivem větru k samovolnému posuvu zastřešení. Aretace segmentů může být i v uzamykatelném provedení. Uzamykatelná aretace zvyšuje bezpečnost Vašich dětí a za Vaší nepřítomnosti se nemusíte bát, že bude Váš bazén využívat cizí návštěvník.

Další důležité součásti zastřešení bazénů

Kola s ložisky

Pro velmi snadný posuv zastřešení jsou kola opatřena nerezovými ložisky ve dvou řadách.

Plastové a hliníkové doplňky 

Ostatní doplňky jsou vyrobeny z černého plastu, nebo hliníku s povrchovou úpravou černý Elox. Jedná se o díly, které slouží jako aretace dveří, tažné prvky segmentů, nebo dekorační prvky (krytky profilů, atd.).

Spojovací materiál

Používaný spojovací materiál je v provedení nerez, hliník.

Vysvětlení některých pojmů

Co je UV ochrana
UV ochrana chrání polykarbonát, ale i Vás před škodlivými vlivy UV záření ze Slunce.
Co je Elox
Elox je povrchová úpravou hliníku a jeho slitin, který vzniká anodickou oxidací – eloxováním. Jestliže uměle oxidujeme hliník, vznikne na povrchu velmi tvrdá, stejnoměrná ochranná vrstva. To je výhodnější než lakování nebo potahování, protože barvivo může být jen těžko odřeno nebo uvolněno při ohýbání materiálu.
Co je EPDM
EPDM je syntetický polymer na etylen – propylenové bázi má velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti, odolnost v prostředí s působením atmosférických vlivů a je rezistentní vůči mnoha chemikáliím.

Stavební připravenost

Podklad pro uložení kolejnic musí být zpevněný (beton min. B20, všechny druhy keramických a kamenných dlažeb uložených v betonu). Nedoporučujeme instalaci kolejí na nezpevněné podklady (tzn. dlažby volně položené na zhutnělé podklady, nebo beton). V těchto případech by mohlo dojít k pohybu dlažby, uvolnění takto připevněných kolejnic a deformaci celého zastřešení bazénu.

Povrch pro montáž bazénového zastřešení musí být rovný a maximální odchylka by neměla být větší než 5 mm v celé délce kolejnic. Pokud je povrch nerovný, kolejnice musí být vypodkládány a může dojít k omezení posuvu zastřešení bazénu a k drhnutí spodních částí jednotlivých segmentů o kolejnice.

V případě špatného přístupu k bazénu je nutné zajistit patřičný počet pomocných sil pro uložení segmentů na kolejnice.

Pro montáž zastřešení bazénu budeme potřebovat přívod elektrické energie (230 V) do 20 metrů od místa montáže.

Extrémním přírodním podmínkám musí být zastřešení bazénu přizpůsobeno (např. podhorské a horské oblasti, místa s nadměrně velkými nárazovými větry apod.). Proto je zapotřebí na tyto skutečnosti upozornit, abychom Vám mohli nabídnout vhodné provedení zastřešení bazénu.

Nezapomeňte na elektrické rozvody, rozvody vody, odpady a jiné, které by mohly být při montáži zastřešení bazénu poškozeny, popřípadě by mohly znemožnit montáž zastřešení bazénu.

Všechny změny, které byly provedeny v místě montáže po zaměření bazénu (výsadba stromů, stavba plotů, tarasů a podobně) je třeba s námi zkonzultovat, abychom předešli nepříjemnému překvapení při montáži.

NAPIŠTE NÁM - ZEPTEJTE SE - KONTAKTUJTE NÁS

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu